Privaatsuspoliitika

AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on füüsilise isikuga otseselt või kaudselt seostatavad andmed, mida AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ kogub ja töötleb isikuga seotud lepingu täitmiseks, ühenduse saamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Isikuandmed, mida AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ kogub, võivad sisaldada: nime, isikukoodi, aadressi, telefoninumbrit, postiindeksit, e-posti aadressi.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

• kontaktandmete (sh nimi, isikukood, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel  meie veebisaidil või mujal (näiteks poes);
• veebisaidi kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu
• ostu või tellimuse sooritamisel meie poes või e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete  talletamisel (võime paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid);
• järelmaksutaotluse esitamisel

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht).

Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse statistika ja klientidele parema teenuse pakkumise eesmärgil. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada klienti hooldustöö kohta teavituste saatmiseks, kontakteerumiseks tellimuse või päringuga ning tooteuudistest ja kampaaniatest teavitamiseks. E-kirjaga edastame muuhulgas ka pakkumisi, mis ei ole edastatud üheski teises vormis ja on kättesaadavad vaid sel viisil. Kui klient ei soovi olla meie uudiskirja loendis, et olla kursis tooteuudiste või pakkumistega, võib ta sellest igal ajal loobuda, ning ennast adressaatide hulgast eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport, järelmaksu teenuse pakkumine või  garantiipartnerid, kes võivad vajada hoolduse käigus kliendi ees- ja perekonnanime ja meiliaadressi klienditeeninduse kvaliteedi hindamise eesmärgil.

Isikuandmeid säilitab AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ kuni 5 aastat alates viimasest tellimusest või hooldustööst. Andmeid, mida AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmete kaitse ja turvalisus

AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ kasutab kõiki abinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on olemas vaid selleks volitatud isikutel. Kui klient kahtlustab, et tema isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et andmed on lekkinud võõrastele isikutele, siis on vaja anda meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena. Nõudmisel võime esitada kliendi andmeid Andmekaitse Inspektsioonile või teistele jõustruktuuridele. Kõik www.aircooledclub.ee veebilehel, e-poes ja hoolduse andmebaasis olevad andmed on krüpteeritud ning neid käsitletakse kui konfidentsiaalset teavet.

Privaatsuspoliitika tingimused

AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ jätab endale õiguse muuta privaatsuspoliitika tingimusi, teavitades sellest kliente. Meie privaatsuspoliitika eesmärk on kliendi andmete kaitse ning me tagame alati selle turvalisuse, parimal võimalikul viisil. Me ei müü kliendiandmeid kunagi teistele osapooltele ning ei kasuta neid õelatel eesmärkidel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ. Kõiki kliendi andmeid või seda privaatsuspoliitikat puudutavates küsimustes palume pöörduda aadressil info@aircooledclub.ee

Kui klient tunneb, et tema õigusi seoses isikuandmetega on rikutud, siis tuleb sellest AIRCOOLED CLUB ESTONIA MTÜ teada anda, kuid vajadusel on kliendil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, kelle eesmärk on lahendada pöördumised seoses isikuandmete kaitsega või täiendava info saamiseks.

Add to cart